OVER VEILIG OP WEG

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben samen dit leuke, leerzame en levendige lesprogramma ontwikkeld om je te laten zien hoe je met vrachtauto’s in het verkeer om moet gaan en wat je daar zelf aan kunt doen. Het wordt er namelijk een stuk veiliger op als je zichtbaar bent in het verkeer.


INITIATIEFNEMERS

TLN
Transport en Logistiek Nederland (TLN) komt op voor de belangen van de transportsector in het algemeen en van haar 5500 leden in het bijzonder. Een sector waarin zo’n 700.000 mensen werken en die een belangrijke spil is in de Nederlandse economie. Bij TLN staat aandacht voor veiligheid bovenaan. Met Veilig op Weg wil TLN de verkeersdeelname voor scholieren en chauffeurs veiliger maken. Simpelweg door bewust te worden van de risico’s en elkaar beter te leren begrijpen.

TLN doet natuurlijk nog veel meer. Kijk op de website: www.tln.nl

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland staat voor veilig verkeer. Voor kinderen, ouders, jongeren, ouderen, fietsers, automobilisten, bromfietsers, kortom voor iedereen. Veilig verkeer betekent vooral het zoeken van een goed evenwicht. Want iedereen heeft ruimte nodig in het verkeer. En iedereen wil zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Veilig op Weg sluit mooi aan bij deze gedachte. Door meer begrip voor elkaar te krijgen, weet je wat je kunt verwachten in het verkeer en kun je meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen veiligheid.

Meer weten? www.vvn.nl


AMBASSADEUR DHL


Als marktleider ziet DHL het als zijn verantwoordelijkheid om veiligheid rond logistieke activiteiten te bevorderen. Daar hoort verkeersveiligheid rond vrachtvervoer zeker bij. Dat begint met preventieve maatregelen, zoals dodehoekspiegels en training van de eigen chauffeurs. Maar ook de bewustwording van medeweggebruikers hoort daar bij. Ronald Leunisse van DHL daarover: “Wij weten hoe het is als je op de fiets zit, maar weten kinderen hoe het is als je in een vrachtauto zit? Wij laten ze ervaren waar de gevaren zitten en dat beklijft.”

www.dhlparcel.nl

AMBASSADEUR SUEZ NEDERLAND


Met dagelijks ruim 1.000 voertuigen op de weg is SUEZ een belangrijke verkeersdeelnemer in Nederland. SUEZ Nederland ziet het dan ook als haar maatschappelijke taak actief bij te dragen aan verkeersveiligheid. Niet alleen voor haar personeel, maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers.

Als ambassadeur van Veilig op Weg bezoekt SUEZ jaarlijks zo’n 250 basisscholen in heel Nederland om kinderen attent te maken op gevaarlijke situaties in het verkeer. Hiervoor stelt SUEZ een speciale inzamelwagen inclusief bemanning ter beschikking. Door plaats te nemen in de bestuurderscabine ervaren kinderen wat een chauffeur wel en niet ziet en zien ze met eigen ogen wat de ‘dode hoek’ in de praktijk betekent.

Wieger Droogh, Algemeen Directeur SUEZ: “We maken onze voertuigen zo veilig mogelijk en investeren structureel in training en voorlichting van medewerkers waardoor zij nóg veiliger gaan rijden zowel voor zichzelf als voor anderen. Tegelijkertijd willen we aan de buitenwereld een duidelijk signaal afgeven dat we concreet invulling geven aan onze maatschappelijke taak door onze kernactiviteiten en verkeersveiligheid op een positieve manier aan elkaar verbinden.”

Meer informatie kun u vinden op: www.sita.nl/veiligopweg


SPONSORS

De les wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors

 • logo BP cmyk

 • logo MAN cmyk

 • logo Profile Tyrecenter cmyk

 • logo Rai cmyk

 • logo Randstad cmyk

 • logo Scania cmyk

 • logo Schmitz cmyk

 • Logo Sectorinstituut cmyk

 • logo TLN cmyk

 • logo TVM cymk

 • logo Twan cmyk

 • logo Veiligverkeer Nederland cmyk


REFERENTIES

Bekijk hier de ervaringen met ons lesmateriaal van verschillende scholen.

 • Een erg leuke les gehad! Het team was enthousiast en de kinderen daardoor ook. Bedankt!
  – Joanne Spijker, CBS De Rank, Koudekerk aan de Rijn
 • Het was een geslaagde les! De kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast! Zeker voor herhaling vatbaar!
  – Eveliene Kodde, PCB Prinsenhaghe, Den Haag
 • Ik ben heel tevreden over de opzet. De filmpjes en animaties zijn fris, modern en duidelijk. Het tempo was goed. De les was afwisselend en de kinderen vonden het ook erg leuk. Ik heb in elk geval ook van verschillende ouders gehoord dat hun kind enthousiast thuis kwam. Mijn complimenten!
  – Ite Pijp, bovenbouwcoördinator EBS De Olijfboom, Deventer
 • Het was een zeer positieve ervaring en super leerzaam. Kinderen zullen nu veel meer voorstelling hebben over de gevaren die samengaan met de grote vrachtwagens.
  – Elena Ivasjenko, verkeersouder bij Jenaplan School ‘t Hoge Land, Epe