• Zijn er kosten verbonden aan de les?

  Het lesprogramma is in de meeste gevallen gratis. Wanneer de les wordt georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland dan kost deze niets. Veilig Verkeer Nederland heeft met verschillende overheden afspraken gemaakt over de financiering van Veilig op Weg.

 • Moet de leerkracht iets voorbereiden voor aanvang van de les?

  De Veilig op Wegles is een compleet verzorgde les. Van de leerkracht wordt wel verwacht dat ze actief mee doet met de les. Het is fijn voor de lesgever om de leerlingen van tevoren in groepen ( voor de praktijkles ) in te delen en ze een naamsticker te geven.

 • Wie regelt de parkeerplaats voor de vrachtauto?

  De parkeerplaats voor de vrachtauto is een verantwoording van de school. De school neemt indien nodig contact op met de gemeente en/of wijkagent. Indien er een ontheffing nodig is, wordt deze door de school geregeld en betaald.

 • Voor welke groepen is de les bedoeld?

  De les is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en/of groep 8.

 • Hoe lang duurt de les?

  De les duurt 1 uur en 30 minuten per groep. Er kunnen twee groepen op een ochtend de les krijgen en 1 groep op de middag.