Disclaimer

Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Transport en Logistiek Nederland, wordt door Transport en Logistiek Nederland voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van Transport en Logistiek Nederland die bezoekers/gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website van Transport en Logistiek Nederland aan derden worden doorgeven.