LESPROGRAMMA

De lesgever begint de les met een korte introductie en stelt een paar vragen over je ervaringen met fietsen in het verkeer. Ben je wel eens in een gevaarlijke situatie beland? Vind je het lastig om met vrachtauto’s om te gaan?

Dan start de film met acteur Elindo Avastia . Hij legt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden uit waarom de twee vuistregels zo belangrijk zijn. Elindo stelt vervolgens 8 vragen . De antwoorden vul je in op de antwoordstrook en deze lever je in bij de leraar, verkeersouder of vrijwilliger. Eén keer per maand wordt uit alle teruggestuurde antwoordstroken een winnaar getrokken en die wint een rugzak. De maandwinnaar wordt bekend gemaakt op de website. Vergeet dus niet om af en toe de website – www.veilig-op-weg.nl – te checken!

Optioneel : Ter afsluiting van de theorieles speel je in groepjes op een spelbord een aantal verkeerssituaties na.

Daarna ga je met je klasgenoten in groepjes naar buiten voor de praktijkles. In en om de vrachtauto leer je wat een chauffeur ziet maar vooral ook wat hij niet ziet in het verkeer. Ter afsluiting van de les wordt er een groepsfoto bij de vrachtauto gemaakt. Na de les krijg je een kleine attentie mee naar huis als aandenken aan de les.

 • Waarom Veilig op Weg?

  • Leer veilig omgaan met grote voertuigen in het verkeer op een leuke manier.
  • Ervaar zelf wat een chauffeur ziet in het verkeer (en vooral wat hij niet ziet!)
  • Samen maken we het verkeer een stuk veiliger.

DODE HOEK & VUISTREGELS

Tegenwoordig hebben vrachtauto’s spiegels en zelfs camerasystemen. En toch kan de chauffeur niet álles zien. Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers of bromfietsers ineens onzichtbaar worden, ze zitten dan in de dode hoek. Houd daarom meer dan drie meter afstand en ga nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er altijd rechts achter met zeker drie meter afstand.

Sinds 2003 is een dodehoekspiegel verplicht voor vrachtauto’s. Er zijn in Nederland heel veel afstelplaatsen langs snelwegen en op bedrijfsterreinen waar de chauffeur makkelijk zijn spiegels kan afstellen. En dat is maar goed ook. Met deze spiegel kan de chauffeur veel meer zien.

Om het makkelijker te maken waar je allemaal op moet letten bij een vrachtauto, hebben we twee vuistregels gemaakt :
1. Blijf er rechts en ruim achter!
2. Houd minstens drie meter afstand!


 • Waarom Veilig op Weg?

  • Leer veilig omgaan met grote voertuigen in het verkeer op een leuke manier.
  • Ervaar zelf wat een chauffeur ziet in het verkeer (en vooral wat hij niet ziet!)
  • Samen maken we het verkeer een stuk veiliger.

LESPROGRAMMA LEERKRACHTEN

Er zijn verschillende redenen waarom scholen een Veilig op Weg-les reserveren. Soms heeft er een ongeval plaatsgevonden met een van de leerlingen, maar in de meeste gevallen wil een docent op een goede en leuke manier invulling geven aan verkeerseducatie.

De Veilig op Weg-les duurt 1,5 uur en is geschikt voor leerlingen van groep 7 en groep 8 van de basisschool.

De les wordt verzorgd door Veilig op Weg en is in de meeste gevallen gratis. Wanneer de les wordt georganiseerd door Transport en Logistiek Nederland dan kost deze niets. De transportsector neemt jaarlijks de kosten van 200 lessen voor haar rekening. Veilig Verkeer Nederland heeft met verschillende overheden afspraken gemaakt over de financiering van Veilig op Weg.

Wilt u meer weten of een les reserveren? Meld u dan hier aan.


LESPROGRAMMA OUDERS

Het is niet raar dat u zich af en toe zorgen maakt over de veiligheid van uw kind(eren ) in het verkeer. Kinderen zijn speels en letten daardoor niet altijd even goed op. Een vrachtauto die een bocht moet maken, stelt het ongeduldige kind op de proef om er niet nog snel even langs te glippen.
Er wordt al veel gedaan aan veiligheid. De opleiding van Nederlandse chauffeurs behoort tot de beste in Europa en sinds 2003 zijn vrachtauto’s verplicht uitgerust met een extra dodehoekspiegel of camerasysteem. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Met Veilig op Weg willen we de meest kwetsbare groep – jonge fietsers – op een leuke en zeer belevingsgerichte manier bewustmaken van vrachtauto’s in het verkeer. Dat doen we door met een vrachtauto en lesmateriaal basisscholen in het hele land te bezoeken. In 1,5 uur krijgen de leerlingen een complete les . In de klas krijgen ze een theorieles met een leuke film en een test. Daarna gaan ze naar buiten waar de vrachtauto klaarstaat voor de praktijkles. Na afloop krijgen de leerlingen een kleine attentie als aandenken aan de les mee naar huis

Het succes van een bewustwordingscampagne hangt deels af van de herhaling van de boodschap. Hierin kunt u ook iets betekenen door af en toe de twee vuistregels te bespreken met uw kind(eren).

1. Ga nooit naast een vrachtauto staan maar blijf er rechts en ruim achter!
2. Houd meer dan drie meter afstand voor en achter de vrachtauto.

Wilt u meer informatie over de les ? Mail dan naar vow@tln.nl .

Wilt u meer doen? Veel scholen werken met verkeersouders. Neem contact op met de school van uw kind voor de mogelijkheden.


LESPROGRAMMA LEERLINGEN

Een hele les over veilig omgaan met vrachtauto’s? Is dat niet wat overdreven? 
Nee dus. Want we willen graag dat je ziet én beleeft hoe het is om chauffeur te zijn. Wat kan de chauffeur zien vanuit de cabine en vooral: wat ziet de chauffeur niet?

Theorie en praktijk
De les begint met een korte introductie van een lesgever of chauffeur. Vervolgens bekijk je een film die wordt gepresenteerd door de altijd vrolijke Elindo Avastia. Tot slot van het theoriegedeelte maak je de Veilig op Weg-test, waarmee je een hele mooie prijs kunt winnen.

Voor het praktijkgedeelte gaan we naar buiten. In groepjes bekijk je de vrachtauto aan de binnen- en buitenkant. Wie van je klasgenoten zie je vanuit de cabine nog staan en wie niet? Wat zie je in de spiegels en wat niet? De chauffeur vertelt onder meer waar alle knoppen in de cabine voor zijn en legt bijvoorbeeld uit waarom het gevaarlijk is achter de laadklep te staan of te lopen.

Even je glimlach opzetten, want we sluiten af met een geweldige klassenfoto voor de vrachtauto. Het resultaat zie je binnen drie dagen op de Veilig op Weg-website. Ga snel kijken!

Zo. En dat allemaal in een les bij jou op school. Leuk , toch?